Datum 29 oktober 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp Israël en Gaza
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte voor persoonlijk gebed

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 1: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 1001: 2, 3

Inleiding

Lied van de 10 woorden (op de wijs van
‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. Auteur: onbekend)

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Deuteronomium 6:1-9

Lied 320: 1

Lezing: Matteus 22:34-46

Lied 320: 2, 3

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied 316: 4

Belofte door taakdrager pastoraat – Klaske Attema

(evt. afkondiging van overlijden en/of in memoriam met leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader [graag volledige tekst op de beamer]

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

            Collecte           1. ZWO/KiA: Noodhulp Israël en Gaza

                                    2. Eigen kerkelijk werk

            Bloemen        

Lied 885

Zegen en gezongen Amen