Datum 29 maart 2024
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Orde van Dienst


stilte

 v. De Heer zal bij u zijn

 g. DE HEER ZAL U BEWAREN

v.        Bij U, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag. 

Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.

g.         HOOR ONS GOD, EN KOM ONS TE HULP.

v.        Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, 

Gij, de grond van ons vertrouwen.

In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.

g.         BESCHUT ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS.

v.        Hier gedenken wij Jezus Messias,  in zijn lijden, in zijn dood.

In de dagen van zijn leven Heeft Hij onze zwakheid gedragen,

onze leegte onder ogen gezien. 

Hier zien wij op naar het kruis. 

Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem.

g.         IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN.

AMEN. 

zingen lied 562 alle verzen

gedicht bij het gaan van de Weg van smarten

Via dolorosa – Sela    luisterlied, gezongen door Revelation

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag
Verdrongen zich de mensen in de straat
Daar staarden ze Hem na
De man die sterven moest op Golgotha

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een lam
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha

Er kwam bloed uit al zijn wonden uit de striemen op Zijn rug
Uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden ‘Kruisigt Hem’

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een lam
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha

Zijn kruis werd een troon
Zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een lam
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha

gebed bij het openen van de Schrift

DE PASSIE VAN CHRISTUS, naar het evangelie van Marcus

Marcus 14: 32 t/m 39

lied:  Bid met mij – Sela (samenzang met Revelation) (noten: zie onderaan document)

Marcus 14: 40 t/m 52

lied 560: 1 en 2 [organist speelt de melodie een keer voor als voorspel]

Marcus 14: 53 t/m 72

zingen lied 586: 1,2,3  Zie de mens 

Marcus 15: 1 t/m 26 

zingen lied 584: 1,2,3,4,8  Is zijn ure nu gekomen

Marcus 15:  27 t/m 37

De Paaskaars, licht van Christus, wordt gedoofd.

Alleen een klein vlammetje waakt bij het kruis

de nacht door – tot aan het licht van de Paasmorgen.

Marcus 15: 38 t/m 41

beden van het lijden

zingen samen met Revelation: Agnus dei – Sela (noten: zie onderaan document)

beden om het Lam Gods; stil gebed- Onze Vader

zingen lied 576 b: 3,  6, 7    (o Heer, uw smaad en wonden)

overgang naar de Stille Zaterdag: Marcus 15: 40 t/m 47

slotbede

zingen lied 590: 1, 4 en 5  Nu valt de nacht

In stilte verlaten we de kerk

*********************

BID MET MIJ