Datum 28 maart 2024
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Orde van Dienst

. orgelspel

. binnenkomst kerkenraad, stilte, meditatieve tekst door ouderling

. Ps. 107: 1,3 – Gods goedheid houdt ons staande / Zij moeten God aanbidden

. bemoediging en groet

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. Schriftlezing: Marcus 14: 12 t/m 25

. Lied 566: 1,5,6 – Midden in de dood zijn wij in het leven

. korte overdenking

. muzikale meditatie  dwarsfluiten Thema en variaties over ’t Is middernacht en in de hof

. Lied: 344: 1,2,3 – Wij geloven één voor één

. gebed

. viering Heilig Avondmaal

nodiging tot het Heilig Avondmaal; wij vormen een kring; neem rustig plaats aan de kant om te zitten

v. De Heer zij met u

a. EN MET UW GEEST.

v. Verheft uw harten!

a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!

v. Laten wij de Heer onze God danken.

a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

gezongen tafelgebed:  – Lied 403c

solozang (Frits), cantorij, refrein steeds door allen

refreintekst wordt:

Van alle dagen deze avond

op deze plaats en waar ter wereld

van nu af gevend vele gaven

na deze avond alle dagen.

besloten met Onze Vader…

vredegroet Lied 397 – Vrede gaat van hand tot hand

1. cantorij – 2 allen – muziek stopt, ieder wenst elkaar de vredegroet terwijl de cantorij het lied  in canon zingt.

de gemeenschap van brood en wijn 

Bij rondgaan van brood en wijn zingen we lied 393 – Als ik in deze stille tijd [en lied 389]

cpl. 1 cantorij – tussenspel (1 x de melodie door 2 fluiten )

cpl. 2 samenzang – tussenspel door 2 fluiten –

cpl. 3 samenzang

Lied 389 – Het brood dat ons voor ogen staat

cpl. 1 cantorij, tussenspel

cpl. 2 allen, tussenspel

cpl. 3 allen, tussenspel

cpl. 4 allen

.dankgebed

. loflied: 391  – Hij ging van stad tot stad

. woord van uitgeleide

in stilte verlaten wij de kerkruimte