Datum 28 januari 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Jong ontmoet oud! De jongeren van Meet and Eat gaan zondag 28 januari koken voor de ouderen uit onze kerk. Ontmoeting is het belangrijkste. Er is geen leeftijdsgrens, dus voelt u zich vooral niet te jong! We delen de maaltijd eind van de middag (17:00 uur) en gaan aansluitend samen naar de avonddienst (18:30 uur). Lijkt u dit een mooi initiatief? Meld u zich dan tot uiterlijk maandag 22 januari aan bij Dicky van Gelderen, telefoonnummer: 06 23920287. 

Orde van Dienst

zingen psalm 122: 1

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 263

gebed

schriftlezing: Jeremia 29: 1 t/m 7

zingen lied 605: 1 en 2

schriftlezing: Jeremia 29: 8 t/m 14

zingen lied 605: 3, 4 en 5

overdenking /  gesprek

meditatief orgelspel

zingen lied 704: 1 en 3

gebeden

mededelingen

inzameling van de gaven

zingen lied 418: 1 en 2

uitzending en zegen