Datum 26 november 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

VOORBEREIDING

Afkondiging, stilte

Aanvangspsalm: Psalm 62: 1, 4 en 5

Groet en bemoediging

Zingen: Lied 1005: 1 en 2

Drempelgebed

Zingen: Lied 1005: 4 en 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Psalm 42 & 43, gelezen en gezongen (voorganger)

  • zingen: Psalm 42: 1
  • lezen: Psalm 42: 4-11
  • zingen: Psalm 42: 7
  • lezen: Psalm 43
  • zingen: Lied 195

Verkondiging

Orgelspel

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-25 (lector)

Zingen: Lied 442

DIENST VAN HET ANTWOORD

Avondgebed, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

HEENZENDING EN ZEGEN

Tekst: ‘Oefening van hoop’ – Marinus van den Berg (gelezen door voorganger)

Zingen: Lied 422

Zegen