Datum 26 november 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga en ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

welkom door de ouderling van dienst

zingen lied 91a : 1 en 2

bemoediging, groet en drempelgebed

v.         Onze hulp is in de naam van de Heer,

g.         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

v.         die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

            Genade zij u en vrede

            van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

g.         AMEN

v.         o God, U die omziet naar uw schepselen

en zoekt wat verloren is geraakt,

U die bevrijdt wie in angst en duisternis gevangen zitten,

g.         WIJ KOMEN TOT U

ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN

MET ALLES WAT WIJ MET ONS MEEDRAGEN

gebedsstilte

v.         Zie ons aan o God

en vergeef ons wat niet goed is

Maak ons tot uw mensen,

open ons naar U en naar elkaar,

mensen van uw toekomst

g.         AMEN

voor de kinderen door de voorganger, hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van het Woord

schriftlezingen Psalm 121 en Openbaring 21: 1 t/m 7

zingen lied 823: 1, 4 en 5

verkondiging

muziek Romance voor hobo en piano van Robert Schumann, opus 94 nr. 1 Nicht schnell

(tijdens dit stuk komen de kinderen terug)

zingen lied 731: 1 en 2

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

twee jongeren gaan op het podium staan, de kaarsen zijn onder handbereik,

noemen van de namen en plaatsen van de kaarsen

De mensen van voorbij / wij noemen ze hier samen, enzovoort

Wij noemen vandaag de namen van wie gestorven zijn in het afgelopen kerkelijke jaar, lopend van 1 nov 2022 tot 1 nov 2023.

Na het noemen van drie namen worden drie kaarsen aangestoken. De familie of andere direct betrokkenen zijn uitgenodigd om dat te doen. U kunt er ook de voorkeur aan geven dat wij het doen.

In dat geval blijft u rustig zitten en steekt iemand van ons de kaars aan.

namen worden genoemd

zingen lied 954 3x

namen worden genoemd

zingen lied 458b, 3x

namen worden genoemd

muziek instrumentaal: Largo uit hoboconcert in D, RV 453  (hobo en piano)

namen worden genoemd

zingen lied 598 (Nederlandse tekst, 2x)

namen worden genoemd

Vol herinnering zijn onze gedachten, vol verdriet omdat hun leven ten einde ging,

vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Laten deze namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken;

Laat de naam waarmee Gij hen riep niet verloren gaan.

Het werk van hun handen -nu ons toevertrouwd-

Laat het niet tevergeefs geweest zijn.

Verzamel hun namen bij uw getrouwen in uw eeuwig licht

kaars aansteken

We hebben de namen genoemd van onze geliefden die ons ontvallen zijn.

We hebben een kaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars,

teken dat de dood overwonnen is door Jezus Christus, het licht der wereld.

We steken nu ook een kaars aan van wie we vanmorgen de naam niet hardop genoemd hebben,

van alle namen die blijven klinken in ons hart.

kaars aansteken

muziek De mensen die wij missen, van Sela (met hobo, solozang en vleugel)

GEBEDEN EN GAVEN

mededelingen

Na afloop van de dienst kunt u bij de orgelwand een lichtje aansteken voor iemand die u wilt gedenken.

De nabestaanden kunnen de kaars en het steentje na afloop van de dienst ophalen.

dank- en voorbeden, na ‘zo zingen wij’: lied 426 (2x Nederlands)

stil gebed

Onze Vader

zingen: lied 727 : 1 en 2 (met bovenstem door hobo tijdens vers 2)

zegen

meditatieve orgelmuziek bij het aansteken van de kaarsen door de aanwezigen