Datum 26 mei 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Vakantieweek
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 632: 1, 3

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied Kids Opwekking 31 ‘Door de kracht, door de kracht’

Moment voor de kinderen

Lezing: Exodus 3:1-6

Lied 701: 1, 3, 4

Lezing: Romeinen 8,12-17

Lied 886

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied: 680: 1, 2, 3, 4

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Bloemen

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

            Collecte           1. Vakantiewerk

                                    2. Eigen kerkelijk werk

Collectespel

Lied 705: 1

Zegen en gezongen Amen