Datum 25 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO, Tree of Life (meerjarenproject)
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Thema: Tijd!

Lied vooraf:

476 : 1, 2, 3, 4

477 ‘Komt allen tezamen’: 1, 3, 5

We worden stil om ons te richten op God

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Aansteken van de kerstkaars nadat de andere vier versjes nogmaals zijn opgezegd

Lied 469: 1 (kinderen en vrouwen), 2 (allen), 3 (mannen), 6 (allen)

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 481: 1, 2, 3

Kindermoment                                                                             

Projectlied (Zing alle dagen 1, lied 23)

1. Als je weet dat hij zal komen,

maar je weet nog niet wanneer:

houd dan steeds je ogen open

voor de komst van onze Heer.

2.Bij het water klinken woorden

van de stem in de woestijn.

Zo laat God de mensen horen:

“Ik zal altijd bij je zijn”

3. Met de woorden van Jesaja

kunnen mensen verder gaan.

Op een mooie, nieuwe aarde

zal geen oorlog meer bestaan

4. Uit de hemel komt een engel

en hij gaat naar Nazaret,

om het grote nieuws te brengen

dat de Heer de mensen redt

5.Nu de tijd is aangebroken

van de koning in de stal,

durven mensen weer te dromen

dat de vrede komen zal.

Lied 484: 1, 2, 3

Lezing: Lucas 2: 1-14

Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ : 1, 2

Lezing: Lucas 2: 15-20

Overdenking

Muzikale meditatie

Lied 503: 1, 2, 4

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte
Bloemen                                    2.

Lied: 482: 1, 3

Zegen en gezongen Amen

Ere zij God