Datum 25 februari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Opvang gestrande vluchtelingen Griekenland
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte met afbeelding van het kruis

Meditatieve tekst door de ouderling

Lied:  Psalm 25: 1,2,7  Heer, ik hef mijn hart en handen

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

(…)

over de dienst 

bij de schikking

Kyrie gebed

Kyrie lied: 547: 1,2,3  Met de boom des levens

met de kinderen: de voorwerpen ontdekken in de puinhoop

Kinderen naar de eigen ruimte, met het meenemen van het licht

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit de bijbel  Johannes 13:1 t/m 17

Lied 569 alle verzen Toen Jezus wist

Overdenking

Orgelspel

Lied 970: 1,2,4  Vlammen zijn er vele  

Evt. Afkondiging overlijden / In Memoriam

Gebeden 

Stil gebed

Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de oppas, en plaatsen de plaat van het Bijbelverhaal bij de chaos

We zingen samen het couplet van deze zondag van het projectlied Wil je opstaan

[zie onderaan voor het lied]

Afkondigen van de collecte

Bloemen

Slotlied  362 alle verzen Hij die gesproken heeft

Zegen

Orgelspel

******************************