Datum 24 december 2023
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING

zingen psalm 24: 4 en 5

bemoediging en groet

zingen lied 478: 1, 2 en 4

gebed om ontferming

zingen lied 481: 1, 2 en 3

gedicht

koor Stille nacht

RONDOM HET WOORD

gebed bij de opening van de Schriften

schriftlezing Jesaja 9: 1-6, met verschillende stemmen

koor Vredevorst

zingen 482: 1 en 3

evangelielezing Lucas 2: 1-20, met verschillende stemmen,

na vers 13 zingen koor en gemeente ‘Ere zij God’

koor Whisper! Whisper!

preek

koor Christmastide

zingen lied 486: 1, 2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

mededelingen

inzameling van de gaven

zingen lied 489: 1 en 2

uitzending en zegen