Datum 24 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Welkom en mededelingen door OvD

Aansteken 4e Adventskaars

De tijd is gekomen, Gods toekomst begint

want hier wil God wonen, Hij komt als een kind.

Aanvangslied:                        Psalm 19: 1, 2 en 3

Groet en bemoediging

Inleiding op kyriegebed n.a.v. kunstwerk ‘Wankel evenwicht’ van Luna de Jong

Kyriegebed, gezongen:          Lied 462

Adventsproject en projectlied

Uit de hemel komt een engel

en hij gaat naar Nazaret,

om het grote nieuws te brengen

dat de Heer de mensen redt

Inleiding op de lezingen n.a.v. bloemschikking

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing:                          Exodus 3: 1-12

Zingen:                                   Lied 439: 1 en 2

Schriftlezing                           Lucas 1: 26-38

Zingen:                                   Lied 439: 3 en 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:                                    ‘God wil bij mensen wonen’ (mel. Gezang 1 uit de Hervormde bundel: ‘Hoe zal ik U ontvangen’)

God wil bij mensen wonen,

Hij vraagt om onderdak,

wie stelt zich voor Hem open,

wie geeft aan Hem zijn hart?

Waar is het huis op aarde

dat Hem een welkom roept,

wie is voor God de Vader

de mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,

Maria is haar naam,

haar God is haar te machtig,

zij biedt haar diensten aan.

Zij huivert van ontroering,

geluk valt in haar schoot,

God kiest haar tot de moeder

van zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,

God voelt zich thuis bij haar,

wie is Hij dat Hij omziet

naar haar geringe staat?

Hij is de God der armen,

voor wie Hem roept in nood,

Hij is de mens barmhartig

die nederig op Hem hoopt.

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                   Psalm 146: 1 en 3

[Bericht van overlijden]

Gebeden

Bloemengroet

Slotlied:                                  Lied 442                            

Zegen

Orgelspel