Datum 24 maart 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO Tree of Life
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel en stilte

Meditatieve tekst en welkom door de ouderling

Psalm 118: 1,7,9

v             Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Over de dienst  

bloemenschilderij van Sija van Heeringen

Over de schikking  [als die er is]

Kyriebeden   6 onderdelen; alle 6 beantwoord zingend:

Kyrielied  301 J

Woord voor de kinderen over de puinhoop door Irma/Ilona
Projectlied: Wil je opstaan (voor zondag 6) [zie onderaan document]
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing:  intocht in Jeruzalem EN het verraad van Petrus
Matteus 21: 1-11 en Matteus 26: 69 – 75

Lied 552 Dit is een dag van zingen (alle verzen)

Overweging

Instrumentale muziek:  Mars van G. F. Händel

Lied 550 Verheug u  (alle verzen)

Optocht van de kinderen met palmpaasstokken; onderwijl klinkt en zingen ze:

Lied 555  Dans en zing

Halleluja uit Caribië  (herhaaldelijk)

uit Hoop van alle Volken nr. 20

Mededelingen pastoraal

Steentjeslegging

Dank- en voorbeden; stil gebed; Onze Vader

Mededelingen praktisch: 
Over project van Anne Wolswinkel
Collectes;  (1)  Tree of Life   (diaconaal);  (2) werk van en aan de kerk
Bloemengroet

Slotlied: 556 : 1,3,4,5     

Zegen

orgelspel

**************************************************