Datum 23 juni 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger mw. M.F. van Schoonhoven uit Barneveld
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3 (Evenals een moede hinde)

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen:           –  Psalm 63 (NBV21)

– Romeinen 8: 18-25 (NBV21)

Zingen: Psalm 63: 1 en 2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Hemelhoog 321 (Wees mijn verlangen) – zie tekst hieronder

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Zingen: NLB 305: 1, 2 en 3 (Alle eer en alle glorie)

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet, collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Zingen: NLB 442: 1 en 2 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)

Zegenbede (met gezongen amen 3x)

Orgelspel

*********************************************

Hemelhoog 321 (Wees mijn verlangen)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

bij U te wonen is al wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk;

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

als ik daar kom in het licht van uw zon,

stralend van vreugde, getooid als een bruid,

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.