Datum 22 oktober 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen psalm 31: 1 en 4

bemoediging en groet

zingen lied 244

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing Hebreeën 12: 1 – 4

zingen lied 798: 1, 2 en 3

schriftlezing Hebreeën 12: 5 – 13

zingen lied 798: 4 en 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 801: 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen psalm 68: 7

uitzending en zegen