Datum 22 oktober 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

welkom en mededelingen

. aanvangslied: Lied 280: 1,3,5

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Lied 280: 6,7

. gebed van verootmoediging

. Woord van vergeving

. zingen Lied 103C: 2

. leefregel

. zingen Lied 103C: 5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de nevendienst

. 1e Schriftlz: Jesaja 45: 1-7

. zingen Ps. 72: 1,2

. 2e Schriftlz: Mat. 22: 15-22

. zingen Lied 912: 1,5,6

. preek

. muzikale orgelmeditatie

. zingen Lied 869: 1,3

. eventueel moment van gedachtenis

. gebed

. kollekte-aankondiging

. kinderen komen terug uit de nevendienst

. slotlied Lied 657: 1,4

. zegen