Datum 21 juli 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. lied 146a: 1,4

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. lied: 146a: 5,7

. kyriegebed, met gezongen responsie lied 1005 alleen het refrein (in nl), 3x

. loflied: Lied 150a: 1,2

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de nevendienst

. 1e Schriftlz: Jeremia 23: 1-6

. Lied 756: 1,2,6,7

. 2e Schriftlz: Markus 6: 30-44

. Lied 653: 2,6

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 221: 1,3

(. Eventueel moment van gedenken)

. gebed

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 23c: 1,2,4

. zegen