Datum 21 april 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp Gaza
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


orgelspel

meditatieve tekst en welkom

lied: psalm 103C: 1,2,5  Loof de koning

v             Onze hulp is in de naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             (…)

woord over het volgende lied

LB  239: 1,2,3   O Christus die de zonne zijt

gebed bij de opening van de Schrift

Exodus 20: 1 t/m 17

Jakobus 2: 14 – 26

LB  992  alle verzen   Wat vraagt de Heer [organist speelt de melodie een keer voor]

icoon in beeld: Sint Joris en de draak (icoon van Henk Roersma)

overweging

orgelspel

LB 995: 1,2 O Vader

gebeden; stil gebed; Onze Vader

slotlied: LB 268: 1,2  Goede herder

zegen

orgelspel