Datum 21 april 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp Gaza
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Thema: Herder en schaap

Orde van Dienst

We zijn samen stil

Welkom (door ouderling van dienst)

Intochtslied (staande): 23b: 1, 2, 3

Bemoediging en groet:

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd
A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt
V: Zijn trouw duurt eeuwig
A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader
en de Heer Jezus Christus
goed voor jullie zijn
en jullie vrede geven.
A: Amen

Gebed

Glorialied 632: 1, 2

Bij het thema

Kinderlied: ‘Jezus is de goede herder’ (Elly en Rikkert, Op Toonhoogte 531; EL 452)

Moment met de kinderen

Lezing: Lied 23 F

Luisterlied door Young Talents: Psalm 23 in het Hebreeuws

Gedicht ‘bij Psalm 79’ – Piet van Midden

Lied: 653: 1, 6, 7

Overdenking
       
Luisterlied door Young Talents:
The Night Falls on Me (René Wingelaar)

Lied 852: 1, 2, 3, 4

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en oppas

Bloemen

Collecte

Slotlied (staande): 905: 4

Zegen, besloten met een gezamenlijk gezongen ‘Amen’