Datum 21 januari 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. R. Visser uit Rhenen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Ore van Dienst

Orgelspel

Stilte

Welkom

Lied 100

Votum en Groet

Lied 713 vers 1,5

Kyriegebed

Lied 647

Schriftlezingen uit Jesaja 5 vers 1-7, $Romeinen 3 vers 1-4 en Marcus 12 vers 1-12

Lied 116 vers 4,8

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 903 vers 1,6

Gebeden

Bloemengroet en aandacht voor de collecten

Lied 755

Zegen

Amen,amen,amen