Datum 21 januari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

welkom en mededelingen, stil gebed

zingen psalm 98: 1

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen psalm 98: 3

onderwijzing

zingen lied 599 (Stichting Opwekking, Kom tot de Vader), begeleid door Mieke en Thom

terwijl de dopelingen worden binnen gebracht

voorstellen van de dopelingen

Mieke zingt, begeleid door Thom ‘Meer dan een wonder’ van Kinga Ban

zingen lied 344: 1, 2 en 3

doopgebed

bediening van de heilige Doop

geloften van doopouders

aanbieden doopkaarsen, doopdruppels en doopkaarten

doopouders leggen zelf de druppels in de doophoek als dauwdruppels op de levensboom

doopvraag aan de gemeente, staande tot na het lied

zingen lied 740 (Stichting Opwekking, Jij lieve, kleine schat), begeleid door Mieke en Thom

de dopelingen en de kinderen van de kindernevendienst gaan naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schriften

evangelielezing Lucas 5: 1 t/m 11

zingen lied 531: 1 en 3

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 833, driemaal

in memoriam

gebeden

mededelingen

inzameling van de gaven

de kinderen komen terug,

zingen lied 425

uitzending en zegen