Datum 19 november 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Na de dienst is er een nagesprek. Voor meer informatie >> Nagesprek kerkdienst 19 november 2023 – Protestantse Gemeente te Barneveld (pgbarneveld.nl)

Orde van Dienst

zingen intochtspsalm 98: 1 en 4

bemoediging en groet

zingen lied 286: 1 en 3

gebed om ontferming

glorialied 705: 1, 3 en 4

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing Matteüs 25,31-40

zingen lied 1005: 1 en 2 (Nederlands)

lezing Matteüs 25,41-46

zingen lied 1005: 3 en 4 (Nederlands)

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 1007: 1, 2, 3, 4 en 5

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 755

uitzending en zegen