Datum 18 februari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: Omzien naar gevangenen
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 276: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet
V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd
A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt
V: Zijn trouw duurt eeuwig
A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader
en de Heer Jezus Christus
goed voor jullie zijn
en jullie vrede geven.
A: Amen

Gebed

Lied 547: 1, 4, 5

Moment voor de kinderen

Lezing: Matteus 16: 13 – 23

Lied 111a: 1, 3

Overdenking

Lied 18: 1

In memoriam

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Lied: projectlied couplet zondag 1

            Collecte           1. Omzien naar gevangenen

                                   2. Binnenlands diaconaat

            Bloemen         1.

                                   2.

Lied 835: 1, 3

Zegen en gezongen Amen

Na afloop is voor wie wil een nagesprek over de dienst in zaal 1