Datum 17 december 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Thema: Something old, something new

Muziek

Stil worden voor God

Welkom

Zingen samen: [staande] Kom tot ons de wereld wacht (Sela) + Komt allen tezamen

Woord van vertrouwen en groet

God is een helper

En wij vertrouwen Hem

Hij was er al bij in het kleine kind

En blijft altijd bij ons

Hij laat ons nooit los

Hij laat mij nooit los

Alle goeds voor jou,

Licht en vrede

Van God de Vader

Van Jezus de Zoon

En van de Heilige Geest

Amen

Gebed

Zingen samen: Verwachten (Opwekking 780)

Lezing: Matthew 1:18-25

This is how Jesus Christ was born. A young woman named Mary was engaged to Joseph from King David’s family. But before they were married, she learned that she was going to have a baby by God’s Holy Spirit. 19Joseph was a good man and did not want to embarrass Mary in front of everyone. So he decided to quietly call off the wedding.

20While Joseph was thinking about this, an angel from the Lord appeared to him in a dream. The angel said, “Joseph, the baby that Mary will have is from the Holy Spirit. Go ahead and marry her. 21 Then after her baby is born, name him Jesus, because he will save his people from their sins.”

22So the Lord’s promise came true, just as the prophet had said, 23 “A virgin will have a baby boy, and he will be called Immanuel,” which means “God is with us.”

24After Joseph woke up, he and Mary were soon married, just as the Lord’s angel had told him to do. 25 But they did not sleep together before her baby was born. Then Joseph named him Jesus.

Zingen samen: Wijs mij de weg naar Betlehem

Lezing Matteus 1: 18 – 25

18Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus.

Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest.

19Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.

Jozef krijgt een droom

20Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. 21Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’

22Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: 23«Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons.

Luisterlied ‘Light of the World – Lauren Daigle’

Uitleg

Instrumentale muziek om naar te luisteren [improvisatie door Tobias en zo mogelijk Joni]

Zingen samen:  ‘Licht in de nacht’ (Opw 527)

Gebeden,

            Aansteken kaarsjes voorin terwijl muziek speelt

Afsluiten met Onze Vader met tekst en beelden van Jeugdkerk

Something old, something new

We gaan naar buiten

uitdelen sterretjes

Slotlied buiten: Ere zij God