Datum 17 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst (zondag Gaudete)


orgelspel

korte inleidende tekst door ouderling van dienst (die de 3e  kaars aansteekt; de eerste 2 kaarsen branden al)

tekst wordt gelezen door kind                                                           

De tijd gaat verder,

het licht breekt door.

Want God zal ons redden,

wij zingen in koor.

adventslied 444: 1,2,3  Nu daagt het in het oosten

v          Onze hulp is in de Naam van de Heer

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          (…)

bij de liturgische schikking

kyriegebed

kyrielied: lied 463: 1,6,7,8 Licht in onze ogen

Kindermoment met De klokkenmaker

Projectlied (Zing alle dagen 1, lied 23)

gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Jesaja 65: 17 tm 25

1 Thessalonicenzen 5: 14 tm 24

adventslied: lied 450 alle verzen Verblijd u in de Heer

verkondiging; orgelspel

lied  psalm 103 C: 1,2,3    Loof de Koning

mededelingen pastoraal

steentjeslegging

responsie bij de gebeden: 367 F   (eerste keer solo-allen;  overige keren gezongen door allen)

gebeden; stil gebed; Onze Vader

mededelingen praktisch

collectes

bloemengroet

kinderen komen terug

slotlied van advent: 438: 1,2,4

zegen                             

orgelspel