Datum 17 maart 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


gedicht ter opening, gelezen door Alie Gombert: In ballingschap (ps. 126)

avondlied: Lied 240: 1, 4, 5, 6              Blijf bij ons, Jezus, onze Heer

geloofsbelijdenis: (voorganger + gemeente)

Ik geloof in God, die in de mensen gelooft.

Ik geloof in God, die mens werd, om mens en God andermaal te verbinden. De Eeuwige schiep de mens naar zijn beeld, gaf de mens de vrijheid en legde in zijn of haar hand het vuur om op de aarde zijn blijvende plaats van vrede te bereiden.  

Ik geloof in Jezus Christus, zijn zoon,

menselijk spoor van God, die streed en in elk rechtvaardig mens verder voortleeft, die opstaat en valt, die valt en opstaat, om het volk te redden, die voor al zijn medemensen zijn bloed vergoot.

Ik geloof in de Geest van God,

die in de poriën van de ziel ontkiemt, die zich in de mensenmassa ontplooit, die in de zachte wind is en in de stromen woont, die de massa’s meesleurt om gerechtigheid te eisen.  Amen.

stilte

Psalmgebed:

aanhef psalmgebed [Werkwijze: de lector gaat bij de lezenaar staan (en blijft daar staan tot na het zingen en lezen van de psalm) en spreekt de woorden ‘Wij bidden ons psalmgebed’. Vervolgens speelt de organist de psalmintonatie, gevolgd door de a capella gezongen antifoon waarna gezongen en gelezen psalm volgt.]

cantorij zingt antifoon:   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Psalm 126a              refr. (antifoon) met gemeente          coupletten door cantorij.

stilte  [in beeld is de antifoontekst]

kort woord ter inleiding op de lezing door voorganger

Lezing gelezen door de lector:     Matteus 6: 5-8

Lied 996: 1-4          Om eenvoudigen van geest

stilte met afbeelding in beeld

meditatieve muziek  (Adriaan)

Lied 157c               Met hart en ziel

gezongen wierookgebed:  DB 145   canon  Laat mijn gebed mogen stijgen

Avondgebed (door de lector geformuleerde en uitgesproken) voorbeden met gezongen acclamatie:

Lied 368d    Houd mij in leven

Stil gebed

Onze Vader gezongen: Lied 369b        (lofprijzing door allen)

slotlied:  lied 422  Laat de woorden die we hoorden

slotwoorden liturg:  

Als de avond valt en stilte ons omringt,

als wij inkeren in onszelf     en ons toewenden naar het licht van de Levende,

als wij straks ons hoofd neerleggen en tot rust komen,

laat dan de zegen van de Eeuwige ons begeleiden,

vannacht en heel de week die voor ons ligt.

zegenlied van Sint Patrick: De Heer is voor ons  (versie F. Gombert)

in stilte verlaten wij de ruimte