Datum 17 maart 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: Oegandese boeren in een lastig klimaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Op zondagmorgen 17 maart 2024 vieren we als gemeente dat ouders hun kind laten dopen. Een bijzonder moment. Natuurlijk wordt het orgel bespeelt door Fokko Bennen en verzorgt ook de band Revelation een aantal samenzang-momenten. De songs die we samen gaan zingen tref je aan in deze Youtube-playlist. Heel graag tot dan.

Orde van Dienst

Revelation

welkom en mededelingen, stil gebed

zingen psalm 43: 3 en 4

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen psalm 43: 5

onderwijzing

zingen lied 599 (Stichting Opwekking, ‘Kom tot de Vader’)

terwijl de dopelingen worden binnen gebracht

voorstellen van de dopelingen

wanneer doopouders aangesproken wordt foto van hun kind getoond, zonder naam

gedicht, door doopouders

zingen lied 344: 1, 2 en 3

doopgebed

de kinderen erbij vragen, een karaf met water klaarzetten

bediening van de heilige Doop

geloften van doopouders

aanbieden doopkaarsen, doopdruppels en doopkaarten

doopouders leggen zelf de druppels in de doophoek als dauwdruppels op de levensboom

doopvraag aan de gemeente, staande tot na het lied

zingen lied ‘Ik zal er zijn’ (Sela), met Revelation

de dopelingen wordt weggedragen

met de kinderen de voorwerpen ontdekken in de puinhoop

kinderen naar de eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schriften

evangelielezing Matteüs 26: 47 t/m 56

zingen lied 561: 1, 3, 4 en 5

preek

Revelation: ‘Onze schuilplaats is God’

zingen lied 547: 1, 4 en 5

(in memoriam)

gebeden

kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de oppas, en plaatsen de plaat van het bijbelverhaal bij de chaos

zingen het couplet van deze zondag van het projectlied

mededelingen

inzameling van de gaven

zingen lied 422: 1, 2 en 3

uitzending en zegen

orgelspel