Datum 16 juni 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger drs. H.R. van Riezen uit Wageningen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel
Stilte
Liturgische tekst en welkom door ouderling
De gemeente staat op en zingt het aanvangslied psalm 27 vers 1 en 4 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)
(Stil Gebed vervalt)
Bemoediging en groet
De gemeente gaat weer zitten
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Psalm 27 (nieuwe bijbelvertaling)
Zingen 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht) alle verzen
Schriftlezing Tweede schriftlezing uit: nogmaals psalm 27 nu uit de Groeibijbel

Als ik aan God denk,
denk ik aan licht,
aan vrijheid.
God is een vesting.
Niets heb ik om bang voor te zijn,
ook al rolt iedereen over me heen.

Als ik aan God denk,
voel ik steeds dit ene:
ik zou zo graag dichtbij hem zijn,
hem opzoeken.
Ik denk dan:
hij zet me boven op een rots,
huizenhoog.

God,
ik zoek u,
ik roep u,
hoort u me wel?
Hoe komt het dat ik u zoek?
Dat hebt u toch zeker
zelf gedaan?
U hebt het bij me ingebouwd,
dat zoeken en vragen,
die onrust.
Verstop u niet voor mij
als ik alleen sta,
niemand heb om op terug te vallen,
geen vader,
geen moeder.
U bent er.

God,
denk ik aan u,
dan hoop ik
dat u mij veelbelovend vindt.
Wijs me de weg.

Zingen 836 vers 2, 4 en 5 (Geef dat uw roepstem wordt gehoord)
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 289 (Heer het licht van uw liefde schittert) alle verzen
Gebeden
Mededelingen, bloemengroet,
collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)
Slotlied (staande) 898 vers 1, 3 en 4 (Een vaste burcht)
Uitzending en zegen
            Gemeente: Amen, Amen, Amen
Orgelspel