Datum 16 juni 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

muziek vooraf (Revelation)

stilte

meditatieve tekst en welkom door ouderling van dienst

LB 601: 1,2   Licht dat ons aanstoot in de morgen

drempelgebed

v          Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a          MAKER VAN HEMEL EN AARDE.

v          (…)

over de dienst (geen doopdienst maar wel Nicodemus, nacht, licht)

kyriegebed; kyrielied:  1009: 1,2  O, lieve Heer, geef vrede 

glorialied: psalm 130a: 1,2  Uit angst en nood

verhaal bij het schilderij voor kleine en grote oren;

afbeelding met Nicodemus: Jezus en Nicodemus, Fritz von Uhde, 1886

Opwekking  687 Heer, wijs mij Uw weg  (met Revelation)

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte met het licht

gebed bij de opening van de Schrift

Numeri 21: 4 t/m 9

Johannes 3: 1 t/m 16 

LB 659: 1,2,5,6    Kondig het jubelend aan

overdenking

klavierspel [improvisatie Erik en Adriaan van donker naar licht, uitlopend op het volgende lied]

lied: Een toekomst vol van hoop  (met Revelation)

mededelingen pastoraal

eventuele overlijdensafkondiging

gebeden, geopend al zingende:

LB 426  God zal je hoeden 

dank- en voorbeden; stil gebed; Onze Vader

mededelingen praktisch;

bloemenbestemmingen:

– rozen voor wie examen deden (geslaagden en niet geslaagden    ben je of ken je… )

collecte info; collectesheet  

Geest van hierboven LB 675 alle verzen     gezongen met Revelation

zegen;   aanreiken van de rozen door diakenen

orgelspel