Datum 15 oktober 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. de Jong uit Voorthuizen
1e collecte Oogstgroet
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Begin

Stilte

Begintekst

Welkom

Zingen psalm 138: 1, 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel

Onze hulp en groet

Zingen NL 801: 1, 2, 5, 7, 8 Door de nacht

Gebed

Dienst van het Woord

Schriftlezing Psalm 62 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust

Zingen NL 919: 1, 3, 4 Gij die alle sterren houdt

Verkondiging

Orgelspel

Zingen NL 904: 1, 3, 4, 5 Beveel gerust uw wegen

Geloofsbelijdenis

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen psalm 62: 4 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots

Slot

Gebed

Mededelingen

Bloemengroet

Aandacht voor de collecte, inzameling bij de uitgang

Zingen NL 268: 1, 2 Goede herder, als wij slapen

Zegen