Datum 14 juli 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

.

VOORBEREIDING

zingen lied 274: 1, 2 en 3

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 248: 1, 2 en 3

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing 2 Koningen 5: 1-8

zingen lied 350: 1 en 2

schriftlezing 2 Koningen 5: 9-19

zingen lied 350: 3 en 4

schriftlezing 2 Koningen 5: 20-27

zingen lied 350: 5, 6 en 7

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 891: 1 en 2, Nederlandse versie

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen lied 425

uitzending en zegen