Datum 14 juli 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

meditatieve tekst en welkom door ouderling

lied 280: 1,2,3,4,6  De vreugde voert

v        Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a        Schepper van hemel en aarde.

v        (…)

over de viering

sololied: Proba me deus (naar de slotregels van psalm 139)

uit Pathodia Sacra et Profana, componist Constantijn Huijgens, 1596-1687, voor zang en klavier bewerkt door A. Komter-Kuipers, 1876-1943 [tekst: zie onderaan]

kyriegebed  

kyrielied:  301 K     partij I solo         partij II allen

glorialied: 305 alle verzen Alle eer en alle glorie

voor de kinderen; over het beeldje  Beeldje uit de huidige expositie van Rookje Groen-Uittenbroek (door Joke Tolkamp ingebracht) getiteld: “Hij werd met ontferming bewogen” (naar Lucas 10: 25 – 37).

kinderlied: Handen heb je om te geven (t. Henk Jongerius, m. Ton van Erp)  Evang. liedbundel nr 398    [zie onderaan]

gebed bij de opening van de Schriften:

psalm 72 (gelezen)

zingen: psalm 72: 1,2,4

Lukas 10: 25 – 37

lied 339a    U komt de lof toe

overweging

sololied: Wayfaring Stranger  [tekst zie onderaan]

mededelingen pastoraal     evt. overlijdensafkondiging

gebeden

stil gebed

Onze Vaderlied 1006

mededelingen praktisch

bloemen naar

collectemoment; bestemmingen: diaconie en kerk

onderwijl klinkt: sololied Helpt in Nood, componist en tekstschrijver Cornelie van Zanten, 1855-1946           

Ziet gij anderen brodeloos loopen 

vol vertwijfeling in hun blik,

Moet ge dan U zelf niet vragen,

Waarom zij, waarom niet ik?

Waarom toch moet de een genieten

Van zijn wieg tot aan zijn dood

Immer zich in weelde baden

Wijl zijn naaste smeekt om brood?

Op dan! op! gij rijk bedeelden

Wat gij hebt van God gekregen

Goed en geld en geestesgaven

Laat dat anderen zijn ten zegen.

Hebt uw naasten lief en God

Blijve der menschheid schoonst gebod!

de kinderen komen terug bij het voorspel van het slotlied:

psalm 81: 1,2,4 Jubel God ter eer

reiszegen van Sint Patrick, afgesloten met een gesproken Amen.

k          De Heer zij voor je,

v          om je de rechte weg te wijzen.

k          De Heer zij naast je,

v          om je in Zijn armen te sluiten en je te behoeden.

k          De Heer zij achter je,

v          om je te bewaren voor de listen van wie kwaad willen.

k          De Heer zij onder je,

v          om je op te vangen als je dreigt te vallen.

k          De Heer zij in je,

v          om je te troosten wanneer je verdrietig bent.

k          De Heer zij rondom je,

v          om je te beschermen wanneer gevaar dreigt.

k          De Heer zij boven je,

v          om je te zegenen:

k+v     Zo zegent jou de liefdevolle God,

Vader, Zoon en Heilige Geest.

a          AMEN.

orgelspel

**********************************


(t. Henk Jongerius, m. Ton van Erp)                  Ev liedbundel nr 398


1 Proba, proba me Deus, et scito cor meum,
interroga me et conosce semitas meas
2 Et vide si via iniquitatis est in me
Et deduc me in via aeterna.

1 Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
beproef mij en ken mijn wegen
2 en zie of bij mij een schadelijke weg zij,
en leid mij op den eeuwigen weg.

Wayfaring Stranger   arranged by John J. Niles (naar een anonym volkslied)

1 I’m a poor wayfaring stranger, while journeying through this world below; There is no sickness, toil, nor danger, In that fair land to which I go.

I’m going there to see my Mother, I’m going there no more to roam;

I’m only going over Jordan, I’m just a going over home.

2 I know dark clouds will gather o’er me, I know my way is rough and steep; Yet beauteous fields lie out before me, Where God’s redeemed their vigils keep. I’m going there to see my Father, He said He’d meet me when I come; I’m only going over Jordan, I’m only going over home.

3  I want to wear a crown of glory, When I get home to that good land. I want to shout Salvation’s story In concert with the bloodwashed Band. I’m going there to see my Saviour, to sing His praise for evermore, I’m only going over Jordan, I’m only going over home.

vertaling: 

  1. Ik ben een arme vreemdeling onderweg, terwijl ik reis door deze wereld vol ellende. Er is geen ziekte, gezwoeg noch gevaar in dat mooi land waarheen ik ga. Ik ga erheen om mijn Moeder te zien, ik ga erheen, geen ronddolen meer voor mij. Ik ga slechts over de Jordaan, ik ga slechts huiswaarts.
  2. Ik weet dat donkere wolken zich zullen verzamelen boven mij; ik ken mijn weg, ruig en steil; toch liggen prachtige velden voor mij waar degenen die door God bevrijd zijn waken. Ik ga erheen om mijn Vader te zien. Hij zei dat Hij mij zou ontmoeten bij mijn komst. Ik ga slechts over de Jordaan, ik ga slechts huiswaarts.
  3. Ik wil een kroon van glorie dragen wanneer ik thuiskom in dat goede land. Ik wil het verhaal van de Redding uitroepen overeenkomstig het verbond van het bloed. Ik ga erheen om mijn Redder te ontmoeten, om Hem voor altijd te prijzen. Ik ga slechts over de Jordaan, ik ga slechts huiswaarts.