Datum 14 april 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. R. Visser uit Rhenen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Welkom

Lied 72 vers 1,5

Votum en Groet

Lied 713 vers 1,5

Gebed

Lied 647

Schriftlezingen uit 1 Kor. 15 vers 12-19,53-58 en Johannes 21 vers 1-14

Lied 827

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 845 vers 2,3

Gebeden

Collecteaankondiging en noemen van de bloemenbestemming

Lied 655

Zegen Amen 3x