Datum 14 april 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

zingen psalm 33: 7

bemoediging en groet

zingen lied 216: 1, 2 en 3

gebed om ontferming

na ‘zo zingen wij samen’: lied 463: 8, driemaal

glorialied 645: 1, 2 en 3

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

schriftlezing Johannes 21: 1 – 14

zingen lied 644:1, 2 en 3

evangelielezing Johannes 21: 15 – 20

zingen lied 644: 4 en 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 377: 1, 2, 3 en 4

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 655: 1, 3 en 5

uitzending en zegen