Datum 14 januari 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. de Jong uit Voorthuizen
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Begin

Stilte

Begintekst

Welkom

Zingen psalm 27: 1, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij

Onze hulp en groet

Zingen NL 263: 1, 2, 3 Wees Gij mijn toevlucht

Gebed

Dienst van het Woord, de Bijbel open

Schriftlezingen

Lucas 5: 33- 35 Ze zeiden tegen Hem   …   tijd om te vasten

Openbaring 22: 16- 17 Ik, Jezus   …   water dat leven geeft

Openbaring 22: 20 Hij die    …   Kom, Heer Jezus!

Zingen NL 968: 1, 4 De ware kerk des Heren

Verkondiging

Orgelspel

Zingen NL 518: 1, 4, 5 Hoe helder liefelijk is uw gelaat

Geloofsbelijdenis

Lezen Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Zingen NL 239: 1, 7 O Christus die de zonne zijt

Slot

Gebed

Mededelingen

Bloemengroet

Aandacht voor de collecte, inzameling bij de uitgang

Zingen NL 755: 1, 2 Toch overwint eens de genade

Zegen