Datum 13 maart 2024
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 275: 1, 2, 4

Woord van vertrouwen en groet

vg        Vrede met u!

allen    Vrede ook met u!

vg        Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

allen    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg        Wees in ons midden, God van ons hart

– adem ons open door uw Geest.

allen    Zie ons aan zoals wij zijn

en neem ons op in uw liefde.

vg        Maak met ons een nieuw begin,

vandaag, morgen en alle dagen die ons gegeven worden.

allen    Amen

Gebed

Lied 845: 1, 2, 3

Lezing: Marcus 4:1-9

Lied 764: 1 t/m 4

Over werken

Lied 256 (Nederlands 3x)

Overdenking

Meditatief muzikaal moment

Lied 984: 2, 3, 5, 6

Gebeden met daarin 367k, stil gebed en Onze Vader

            Collecte           1.

                                    2.

Slotlied en zegen: 430

Lied 430 eindigen we :

ik zing ‘het licht van Gods ogen…. nieuwe dag,

en dan 1-maal zingen we samen ‘Met vrede gegroet en gezegend met licht’. 

Het 3-maal in canon wat er dan nog na staat, dat laten we vervallen.