Datum 12 november 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Op zondagmorgen 12 november mogen we als gemeente weer samen het ‘feest van genade’ vieren door middel van het Heilig Avondmaal. Altijd weer een bijzonder moment om samen stil te staan bij, en bemoedigd te worden door, de onmetelijke liefde van onze hemelse Vader en het offer van onze Here Jezus. Ds. Spaa is dan onze voorganger, Alex Feijen bespeelt het orgel en Revelation verzorgt de begeleiding van twee mooie liederen. De songs die we met Revelation gaan zingen tref je aan in deze Youtube-playlist. Beluister ze alvast ter voorbereiding op deze bijzondere viering.

Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad,

. stilte en welkom

. “Revelation” Opw. 797 ”Breng ons samen”

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. kyriegebed

. loflied: Lied 150A: 1,3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. de kinderen gaan naar de nevendienst zingen: Lied 923: 1,2

. Schriftlezing: Mat. 25: 14-30

. Lied 361: 1,2,5

. preek

. Lied: 799: 1,2

(. eventuele afkondiging overlijden)

. gebed

. kollekte-aankondiging, mededeling mbt de bloemen

. de kinderen komen terug uit de nevendienst

. viering van het heilig avondmaal

  • Nodiging en uitleg
  • Overgangslied “Revelation”: “Samen eten wij”
  • V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

V: We willen de Heer danken

A: Het is goed als wij Hem eren

V: Heer, U komt onze dank toe…

  • Zingen Lied 405: 1,4
  • Zingen Lied 409: 1,3
  • We vormen de kring, rondgaan van brood en wijn
  • Danklied Lied 909: 1,2
  • Gebed

. slotlied Lied 425

. zegen

. uitleidend orgelspel