Datum 12 mei 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Binnenlands Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Stilte

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 276: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

Lied: 976: 1, 3

Gebed

Inleiding bij de lezingen/thema

Lezing: Psalm 32

Lied: Psalm 32: 3, 4

Lezing: 1 Korintiërs 9: 24-27

Lied: 727: 3, 4, 5

Overdenking

Meditatief orgel/pianospel [suggestie: Lied 821 / Ierse Reiszegen in andere bewerking]

Lied: 825: 3

Gebeden, afgewisseld met het zingen van lied 367k (eenstemmig)

            Stil gebed

            Onze Vader

Collectes afkondigen
                
1. Binnenlands diaconaat
                 2. Eigen kerkelijk werk

Slotlied: 513: 1, 4

Zegen

besloten met gezongen Amen