Datum 12 mei 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Binnenlands Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

met Adriaan (met vleugel) lied oefenen: Ik heb mijn handen vol (Hoop van alle volken 89) 

stiltemoment

meditatieve tekst en welkom door ouderling

lied 662: 1,2,3  Heer, komt in deze tijd

v             Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a            SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.

v             die onrecht en dood weerspreekt,

a            EN OPKOMT VOOR WIE KLEM ZITTEN.

v             Wek uw Geestkracht in ons op

a            EN ZUIVER ONS BESTAAN, AMEN.

over de dienst

kyriegebed in drie delen; elk deel sluiten wij af zingend: 

367 d   Kyrie eleison

glorialied: psalm 107: 1,4

voor de kinderen;  afbeelding Heilig [volgt nog]

afbeelding Serafiem [rode engelen]

kinderlied: Ik heb mijn handen vol (Hoop van alle volken 89)  [ZIE ONDERAAN]

tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schriften

Jesaja 6: 1-7

Openbaringen 4: 1-11

lied 405: 1,2,3  Heilig, heilig, heilig!

verkondiging

orgelspel

lied  908: 1,2,3  Ik heb U lief

mededelingen pastoraal

evt. overlijdensafkondiging

voor- en dankbeden

stil gebed

Onze Vader

mededelingen praktisch

collectebestemmingen  1 binnenlands diaconaat 2 kerkenwerk

bloemengroet 

Santo santo santo (Hoop van alle Volken nr. 26  afwisselend Nederlandse tekst en Spaanse)

[ZIE ONDERAAN DOCUMENT]

slotlied  lied 425 Vervuld van uw zegen

zegen

amen (uit de gezongen geloofsbelijdenis van Luther)

431 a

orgelspel

****************************************