Datum 11 februari 2024
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Op 11 februari komend jaar om 19.30 uur in de Emmaüskerk zal er weer een leek de kansel beklimmen: Erna Vinke. In de vorm van een kerkdienst zal zij een onderwerp aan de orde stellen waarin zij bij uitstek deskundig is: huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. (Het is een onderwerp wat bij ons in de kerk ook al aandacht krijgt door de recente aanstelling van twee vertrouwenspersonen.) In onderstaand stukje licht ze dat verder toe en stelt zij zichzelf voor.

Je ziet het pas als je het doorhebt!

Huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling wordt ook wel de verborgen epidemie in onze samenleving genoemd en komt overal en in grote getalen voor, dus ook bij gezinnen bij ons in de kerk. De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak onvoorstelbaar groot. Mijn missie is om mijn steentje bij te dragen om dit probleem uit de wereld te helpen.

Mijn naam is Erna Vinke. Samen met mijn man At en jongste zoon van 23 woon ik inmiddels 20 jaar aan de Donkervoorterweg, op de grens van Barneveld en Kootwijkerbroek. Onze andere drie kinderen wonen op zichzelf. Mijn moeder woont achter ons, in een huisje wat tegen ons huis aan is gebouwd.

Ik ben geboren en getogen in Barneveld en kerkelijk opgegroeid binnen de Immanuëlkerk. Op mijn 19e vertrokken naar Den Haag voor de studie en vervolgens op vier plekken in het land gewoond. In 2003 weer teruggekeerd naar Barneveld en de Immanuëlkerk, nu dus de Emmaüskerk.  

Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest in de gehandicapten- en jeugdzorg als ambulant jeugd- en gezinsbegeleider. In die jaren ben ik in mijn werk veel huiselijk geweld en kindermishandeling tegengekomen en merkte ik dat mijn collega’s, en ook ikzelf, het lastig vonden om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Hierdoor kon het geweld blijven bestaan. Ook mensen uit de sociale kring van deze gezinnen (familie, vrienden, buren, sportclubs en kerken) hebben vaak niet door wat er binnen gezinnen speelt of willen of durven geen actie te ondernemen. Dit is de reden dat ik een aantal jaar geleden mijn eigen trainingsbureau ben begonnen en nu mensen die met mensen werken, professioneel of vrijwillig, train in het bewust worden en herkennen van, en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling. Met als doel en missie om geweld binnen gezinnen te stoppen!

Als we met elkaar een veilige kerk willen zijn en het motto “Omzien naar elkaar” hoog willen houden is het belangrijk dat we ons bewust worden dat huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling ook bij gezinnen bij ons in de kerk voorkomt. En dat we vervolgens onze (mede)verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft, van jong tot oud. Juist als kerkgemeenschap hebben we hierin een belangrijke taak. Hiervoor is moed, durf en kennis nodig.

Maar het begint allemaal bij bewustwording en hier wil ik graag in een preek van de leek aandacht aan besteden. Met een stukje uitleg over wat er wordt verstaan onder huiselijk geweld én om vanuit de Bijbelse visie te kijken naar de opdracht die we hebben gekregen om naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn met bijvoorbeeld een luisterend oor, een arm om iemands schouder, het gesprek aan te gaan en mee te denken hoe iemands situatie verbeterd kan worden. 

Het hoeft niet groot of ingewikkeld te zijn, er zijn voor iemand kan al het verschil maken!

Ik hoop u/jou te mogen verwelkomen bij de preek van de leek op 11 februari 2024.