Datum 11 februari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 286: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 286: 3 en 4

gebed om ontferming

glorialied psalm 146: 1 en 5

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen,

zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

2. Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

de kinderen gaan naar de KND

lezing Jesaja 53: 1 t/m 4

zingen lied 800: 1 en 5

lezing Marcus 1: 40 t/m 45

zingen lied 789: 1 en 2

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 863: 1, 2 en 3

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 834: 1, 2 en 3

uitzending en zegen