Datum 10 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

korte inleidende tekst door ouderling van dienst (die de 2 kaarsen aansteekt)

De tweede adventskaars:

Twee kaarsen in het donker,

twee lichtjes in de nacht

vertellen van het wonder:

Gods toekomst wordt verwacht.

adventslied  439  Verwacht de komst des Heren

v          Onze hulp is in de Naam van de Heer

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          (…)

over de dienst

Kindermoment met De klokkenmaker

Projectlied (Zing alle dagen 1, lied 23)

Dopen is …

– We dopen met water.  Denk aan het doortochtverhaal door de Rode Zee.

– En we dopen in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

Het water staat voor alles waar je in ten onder kan gaan. Dopen staat symbool voor dat het kind juist uít het water komt. Dat we gered worden. Dat we samen met Jezus de dood, het water, mogen overwinnen. Dopen is als opnieuw geboren worden: vergelijk afbeelding van Bo van den Brink over de overgang van duister naar licht, van zwart naar kleur.

Omdat we weten dat dat in het leven altijd weer nodig is. In de naam van de drieëne God. Die naam zal verbonden worden met het kind. God zegt: wat er ook met je gebeurt, hoe je leven ook zal gaan, ik zal bij je zijn, ik hou je vast.

Dooplied  780: 1,2,4,5   In de schoot van mijn moeder geweven  

Weet je verbonden met God onze Vader, Jezus die zelf ook de doop heeft ontvangen en de Heilige Geest wiens kracht doorgaat in en voor mensen.

We zijn samengekomen rond het doopvont.

Hier, in het midden van de gemeente, worden de genoemde kinderen gedoopt.

Onder Gods hoede, als volgelingen van Jezus, geïnspireerd door de Geest zijn we hier bij elkaar.

Als we getuige zijn van de doop van deze kinderen, en van het geloof van deze ouders, weten wij ons verbonden met de kerk der eeuwen, in gemeenschap met al wie geloven over de hele wereld.

Doopgebed

Doopbediening

Vragen aan gemeente

Wilt u, willen jullie deze kinderen ontvangen in je midden

en hen helpen Gods liefde te ontdekken in hun leven?

Wat is daarop je antwoord?

Doopkaars + -kaart, overhandigd door de kindernevendienst + doopdruppels getoond

lied:  zegenliedje van Rikkert Zuiderveld  (Evang. Liedbundel 444) aangegeven verzen

De dopelingen worden tijdens het naspel de kerk uitgedragen; de ouderling van dienst brengt de doopdruppels naar de doopwand. Kinderen gaan tijdens het naspel naar oppas/kindernevendienst.

Wij worden stil voor wij de Schriften openen

Schriftlezing  Joh 1: 19-28

adventslied: lied 440: 1,2,3  Ga, stillen in den lande

verkondiging; orgelspel

lied 441: 1, 10   Hoe zal ik U ontvangen

mededelingen pastoraal

eventuele steentjeslegging

gebeden; stil gebed; Onze Vader

mededelingen praktisch

over de jongerenexpositie

Bo van den Brink: DE TREKTOCHT NAAR JEZUS

Ivo van Maanen: PIXELS

bloemengroet

kinderen komen terug

slotlied van advent: 442   Op U mijn Heiland blijf ik hopen

zegen                               orgelspel

Rikkert Zuiderveld (Evang. Liedbundel 444)

2 Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z’n blaadjes dicht.
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht.

3 Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer,
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer.

4 Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou.