Datum 9 juni 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W. den Braber uit Vriezenveen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Orgelspel.

Stilte.

Liturgische tekst en welkom en afkondigingen.

Beginlied: 90 vers 1

Onze hulp en groet.

Zingen: 90 vers 2

Kyriegebed.

Glorialied: 315 vers 1 en 2.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest.

Gesprek met de kinderen over verbinden. Daarna met het licht naar de KND.

Schriftlezingen: PSALM 37 vers 1-11 (NBG 1951!)

Zingen: Lied 904 vers 1 en 2( bewerking van PSALM 37)

Schriftlezing:Evangelie van Mattheüs 6 vers 25-34(NBV 2021)

Lied: 910 vers 1, 2 en 3.

Verkondiging.

Meditatief orgelspel.

Zingen: Psalm 68 vers 7.

Gebeden( Danken, voorbeden, stilte- Onze Vader)

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Bloemengroet, mededelingen, collectedoelen( digitaal, uitgang) aankondigen.

Kinderen uit de oppas.

Slotlied: 416 vers 1,2, en 4

Zegen en daarna als amen: 425.