Datum 9 mei 2024
Aanvang 09:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

stilte

aanvangswoorden

zingen lied 216

psalm 47

            lezen: 1 t/m 8

            zingen: 3

afbeelding tonen, korte uitleg daarbij

zingen lied 825: 1 en 5

inleiding op de schriftlezing

schriftlezing Handelingen 1 t/m 11

moment van inkeer en verstilling

muzikale meditatie

zingen lied 667: 1, 2 en 5

gebeden

            voorbeden, na ‘Zo bidden wij samen: lied 368f’, driemaal

            stil gebed

            gebed des Heren

zingen lied 663

zegen