Datum 8 oktober 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Sterke vrouwen in Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Taize-viering


Binnenkomen in stilte, met meditatieve muziek op  piano

Woord van welkom door ouderling Wicha Benus

Gebed (door Wicha)

Uw gemeente, goede God, 

weet zich ook hier, ook vandaag 

Onder de mensen 

De hoeder van uw heil 

De woonplaats van uw liefde 

Het huis van de hoop 

Daarom is zij stem 

Voor al wat adem heeft 

En niet kan spreken 

Of enkel nog zucht 

Daarom geeft zij gehoor 

Aan wie tevergeefs roepen 

Daarom heeft zij oog 

Voor wie vergeten raken 

Wie ontkend en verzwegen worden 

Wijs ons de wegen 

Deze avond 

Door woorden, lied en stilte 

Van uw erbarmen 

En breng allen 

Thuis in uw Rijk. 

Amen. 

Stilte 

 lied 139 D   Heel het duister [alleen Nederlandse tekst]

Stilte 

Lied 301 G   Kyrie 

Stilte  

Lied 338 B   Gloria

Lezing (dagtekst Taize): Matteus 21: 33 – 43   door de lector 

meditatieve muziek instrumentaal (piano door Adriaan)

Stilte 

 Gedicht gericht op de stilte (door lector)

In de oudste lagen van mijn ziel,

waar hij van stenen is gemaakt,

bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel,

de stenen bloem van uw gelaat.

Ik kan mij niet van U bevrijden,

er bloeit niets in mijn steen dan Gij,

de oude weelden zijn voorbij.

Maar niets kan mij meer van U scheiden.

                                       auteur: Vasalis

 Stilte 

Lied 568 A   Ubi caritas

Stilte  

Verstillende muziek instrumentaal

Woord van het Licht (door Adriaan)

Als wij stil worden voor U, o God,

wilt Gij ons voeden met uw Licht?

Wees nabij bij voor wie U zoeken, maar geen drempel over durven te gaan.

[kaars 1     aangestoken door Elly]       ]

Als wij stil worden voor U, o God,

wilt Gij ons richten met uw Licht?

Wees nabij bij voor wie in schuld en schaamte gevangen zijn.

[kaars 2           aangestoken door Elly]

Als wij stil worden voor U, o God,

wilt Gij ons warmen met uw Licht

geen woorden vinden om te bidden?

spreek tot ons hart in de taal van uw Licht.

[kaars 3     aangestoken door Elly ]

AMEN.

Lied 900   Nada te turbe

Stilte 

Gebed uit Taizé (door lector) 

Moge uw vrede zich in ons midden verbreiden en uw liefde ons leven vrijmaken, Heer, wij bidden u.

Geef dat wij volharden in het geloof en leg in ons hart het verlangen naar uw koninkrijk.

Leid uw Kerk op de weg van het evangelie, moge de heilige Geest haar bewaren in gastvrijheid.

Wij bidden voor de leiders van de volken, dat zij de wil hebben om gerechtigheid en vrijheid te bevorderen.

Christus, u hebt onze zwakheden op u genomen, u hebt u belast met onze ziekten: wees allen die een beproeving doorstaan tot steun.

Voor allen die onderdrukten, vreemdelingen en eenzame mensen helpen, bidden wij u.

Wij vertrouwen u wie ons ter harte gaan toe, allen die ons gevraagd hebben voor hen te bidden en die voor ons bidden.

Voor ons land, onze streek , moge de christenen er een teken van hoop zijn en verbinding zoeken, dat bidden wij u, amen.

Lied 256   Blijf met uw genade bij ons

In stilte verlaten we de kerk 

bronnen:  

Liederen: staan alle in het Liedboek; tevens geschikt zijn: 598 Als alles duister is;   103 E   Bless the Lord;    Beati voi poveri 734

https://www.taize.fr/nl_article10326.html

Dagteksten: 

https://www.taize.fr/nl_article158.html?date=2023-06-11