Datum 8 oktober 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: Sterke vrouwen in Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 288

bemoediging en groet

inleiding op het thema door Gerald Kersjes

gebed om ontferming

glorialied 303: 1, 2 en 3

kort gesprek met iemand die je niet vaak spreekt over de vraag: wat heb jij te delen?

Gerald gaat daarna even rond met microfoon.

zingen lied 975: 1 en 3

gebed bij de opening van de Schriften

prentenboek “Eerlijk delen” door Miriam Bakker, kinderen onderbouw naar KND

lezing Lucas 19: 1 t/m 10

zingen lied 186: 1 t/m 5

video met Steven Babila, als dat lukt

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 975: 2 en 4

in memoriam

dankgebed; voorbeden, stil gebed, door Wim Buitenhuis

zingen lied 371: 1, 2 en 3 (Onze Vader…)

mededelingen

video “Sterke vrouwen in Indonesië”

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 418: 1, 2 en 4

uitzending en zegen