Datum 7 juli 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld
1e collecte Vakantieweek
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: NLB 705 : 1, 2

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Zingen: NLB 705 : 3, 4

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing door lector/lectrix: Handelingen 12:1-12

Zingen: Psalm 42 : 1, 5, 7

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 755 : 1, 2

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Instemmingslied: NLB 906 : 2, 8

Avondgebed

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied: Psalm 121 : 1, 2, 3, 4

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel