Datum 7 juli 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Vakantieweek
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 283: 1, 2 en 3

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen lied 283: 4 en 5

gebed om ontferming

  na ‘ zo zingen wij samen’ lied 299d, het kyrie, driemaal

glorialied psalm 146: 1 en 5

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen,

zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.’

2. Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

lezing Ezechiël 2: 1 t/m 7

zingen lied 314: 1 en 2

lezing Marcus 6: 1 t/m 6a

zingen lied 314: 3

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 967: 1, 6 en 7

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

zingen lied 871: 1, 3 en 4

uitzending en zegen