Datum 7 april 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. C. van Veelen uit Voorthuizen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied 122

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied 645: 1, 2, 5 en 6

Gebed bij de opening van de Schriften

         Kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing: Jesaja 26:1-13

Lied 175

Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Lied 216

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 644

Gebeden: dankgebed, voorbeden (Voorbedenboek)

Slotlied (staande) 416

Uitzending en zegen

         Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel