Datum 7 januari 2024
Aanvang 15:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. Marieke den Braber
1e collecte ZWO/KiA: jonge vluchtelingen Myanmar
2e collecte Eigen kerkelijk werkZondag 07 januari 2024 is er om 15.30 weer een Regenboogviering in onze kerk. LHBTIQ+: iedereen is welkom. Het thema is ‘Verbinding’. Vaak redeneren we vanuit vooroordelen zonder werkelijk te luisteren naar elkaar, en word je dus ook geconfronteerd met wat anderen over jou denken zonder dat ze je kennen. Wat nodig is dat we echt luisteren, en verbinding zoeken met elkaar. Met teksten uit de Bijbel, liederen en gebeden denken we hierover na. Na afloop van de dienst is er een ontmoeting met een hapje en drankje voor wie wil. Ds. Marieke den Braber is de voorganger, en diverse Tafeltijd-deelnemers werken mee in en rond de dienst.Orde van Dienst

Orgelspel

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 139 : 1, 2 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’

Stil gebed

Woorden om mee te beginnen

V: Onze hulp in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Eeuwige, U die over uw schepping gezegd heeft dat het goed was,

A: dat wij het goede zien in uw schepping, elkaar en onszelf

V: dat we uw genade en vrede in ons bestaan mogen ervaren

A: reik ons daarom uw woorden van hoop en uitzicht aan.

V: Goede God, U die ons ten diepste kent,

A: dat we ervaren dat wij bij U onszelf mogen zijn.

     Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed

Luisterlied ‘Met open armen’ Schrijvers van Gerechtigheid

Lezing: 1 Samuel 25: 4-11

[4] Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, [5] stuurde hij tien van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ‘Ga naar Nabal en groet hem hartelijk namens mij. [6] Zeg tegen hem: “Ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. [7] Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo: toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastiggevallen; al die tijd dat ze hier in Karmel waren is hun niets ontvreemd. [8] Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen, ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt.”’ [9] Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachtten af wat hij zou zeggen. [10] Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: ‘Wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. [11] Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven?’

Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 3x

Lezing: Kolossenzen 3: 12-17

[12] Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. [14] En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. [15] Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. [16] Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. [17] Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Luisterlied ‘Liefdevol en onverwacht’ (Marcel en Lydia Zimmer)

Overdenking

Lied 793: 2 ‘Bron van liefde’

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte          

Lied EL 218: 1, 2 ‘Samen in de naam van Jezus’

Zegen en gezongen Amen

Na afloop is iedereen welkom voor een hapje en drankje in de hal