Datum 7 januari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte ZWO/KiA: jonge vluchtelingen Myanmar
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom

Zingen:                                                          Psalm 72 : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Begin van het goede nieuws’

Kyriegebed

Glorialied                                                     Lied 518 : 1 en 2        

Gebed bij de opening van de Schriften

Bijdrage voor Kindernevendienst

Lezing Eerste Testament:  Jesaja 55 : 1 t/m 11

Zingen                                                           Lied 382 :  1 en 2

Evangelielezing: Marcus 1 : 1 t/m 11

Zingen                                                           Lied 456a : 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging

Orgelmuziek

Zingen:                                                          Lied 523 : 1, 2 en 3   

(Afkondiging overlijden)

Mededelingen

Gebeden

Zingen ‘Onze Vader’ =                           Lied 1006

De kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald

Young Talents ‘Resting in my arms, softly dream away’, zie voor tekst onderaan

(Oud-doopouders komen met de kinderen allemaal op/naast het podium staan)

Uitreiken van de doopdruppels aan

namen kinderen

Slotlied                                                          Lied 526 : 1 en 2

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                          Amen, amen, amen

Orgelspel

Collectes bij uitgang

tekst van lied door Young talents:

Rustend in mijn armen, droom zacht weg

Voel je een beetje van wat ik voel en zeg

En terwijl je je ogen sluit, verschijnt er een glimlach op je gezicht

Ik vraag me af wat je ziet wanneer je een tijdje slaapt

Zie je de leeuw, spelend met de schapen

Zie het land van het lachen, waar niemand huilt

Raak je de regenboog aan of dans je naar de maan

Zingend in een land van liefde, je vredige melodie

En trots ben ik om mijn jongen vast te houden

Ik wil elk deel van hem delen, de pijn en vreugde

Houd zijn hand vast als hij leert lopen

Ik wil naast hem zitten als hij leert praten

Leert praten, terwijl de meeste mensen nauwelijks menen wat ze zeggen

Leert lopen, wanneer zoveel dingen je onderweg kunnen doen verdwalen

Leert vinden dat deel van leven, waarin je hebt geleefd in je dromen

Leert je hart te vinden in zoeken van het leven en er is veel meer dan het lijkt

Rustend in mijn armen, droom zacht weg

Voel je een beetje van wat ik vandaag voel

En terwijl je je ogen sluit, verschijnt er een glimlach op je gezicht

Ik vraag me af wat je ziet wanneer je een tijdje slaapt